Chụp X - Quang Hệ tiêu hoá - Tiết niệu

Chụp X - Quang Hệ tiêu hoá - Tiết niệu

Phòng Khám Đa Khoa Việt Hàn

Giá dịch vụ: 300.000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Chụp X - Quang Hệ tiêu hoá - Tiết niệu