Chụp MRI không tiêm thuốc

Chụp MRI không tiêm thuốc

Phòng Khám An Sinh

Giá dịch vụ: 2.000.000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Kỹ thuật chuẩn đoán hình ảnh hàng đầu chuẩn đoán bệnh