Chụp MRI có tiêm thuốc

Chụp MRI có tiêm thuốc

Phòng Khám An Sinh

Giá dịch vụ: 2.600.000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Kỹ thuật chuẩn đoán hình ảnh hàng đầu chuẩn đoán bệnh
Sử dụng tiêm thuốc cản quản theo y lệnh bác sỹ