31. Khám sức khỏe định kì cho người lao động Nữ

31. Khám sức khỏe định kì cho người lao động Nữ

Bệnh viện 199 - Đà Nẵng

Giá dịch vụ: 1.243.000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Khám và tư vấn sức khỏe theo yêu cầu