28. Tầm soát lao phổi nâng cao

28. Tầm soát lao phổi nâng cao

Bệnh viện 199 - Đà Nẵng

Giá dịch vụ: 2.468.000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Khám và tư vấn theo yêu cầu