24. Gói xét nghiệm ung thư buồng trứng

24. Gói xét nghiệm ung thư buồng trứng

Bệnh viện 199 - Đà Nẵng

Giá dịch vụ: 420.000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Xét nghiệm 
- Định lượng CA¹²⁵ (cancer antigen 125) [Máu]
- Xét nghiệm HE4